Wszystkie kategorie

Dane firmy

Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca:

 

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
E-Mail: customerservice.pl@myworld.com
Strona internetowa: pl.myworld.com

 

Sp. z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008, REGON 241056212, Wysokość kapitału: 200 000 PLN
Prezes Zarządu: Zbigniew Ziemowit Deptuła

 

Informacje zgodne z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Potwierdzenie powyższych informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio poprzez dostęp do elektronicznej bazy KRS na stronie internetowej ms.gov.pl  w zakładce Wyszukiwarka KRS, skąd mogą Państwo samodzielnie pobrać również wydruk z systemu KRS.

 

» Prosimy przeczytać także Warunki korzystania z niniejszej strony.

___________________________________________________________________

Obsługa techniczna tej strony jest realizowana przez:

 

mWS myWorld Solutions AG
z siedzibą przy
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria


zarejestrowana pod numerem FN 389134g w Urzędzie Rejestru Handlowego w Austrii.
E-Mail: office@myworld-solutions.ag
w imieniu myWorld Poland Sp. z o.o.

___________________________________________________________________

Formy grzecznościowe i poprawność polityczna:

Dla większej przejrzystości tekstów zrezygnowaliśmy z używania podwójnych form grzecznościowych, osobnych dla każdej z płci (jak np. klientki i klienci). Nie oznacza to jednakże ignorowania płci żeńskiej. Oczywiście zwracając się do Państwa zawsze mamy na myśli obie płci.

 

Organ rozstrzygający spory zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Mają Państwo prawo do sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli nie znajdą Państwo tutaj możliwego do przyjęcia rozwiązania, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny za to jest organ ochrony danych w Austrii.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Wiedeń
E-Mail: dataprotection.marketplace@myworld.com

 

Austrian Data Protection Authorities:

Barichgasse 40-42
1030 Wiedeń
Tel.: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at