Wszystkie kategorie

Polityka prywatności

INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 13 & 14 RODO

 

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych oraz firmowych i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z naszych usług. Zobowiązujemy się do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jakie dane od Państwa zbieramy i wykorzystujemy, do jakich celów to robimy i w jaki sposób chronimy Państwa dane.

 

Spis treści

1. Zakres obowiązywania

2. Zakres gromadzonych danych

3. Cookies i web tracking

4. Wykorzystywanie danych

5. Bezpieczeństwo danych i ich przekazywanie

6. Państwa prawa dotyczące ochrony danych oraz kontakt

 

1.    ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie dla strony internetowej dostępnej pod adresem pl.myworld.com.

 

Administratorem danych osobowych jest


myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
E-Mail: customerservice.at@myworld.com

 

Inspektorem ochrony danych jest
Peter Oskar Miller
c/o HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Wiedeń
E-Mail: dataprotection.marketplace@myworld.com

 

W ramach rozwoju naszych stron internetowych służącemu ulepszeniu naszych usług może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku poinformujemy o tym Państwa z wyprzedzeniem i w razie potrzeby poprosimy o Państwa odrębną zgodę.

 

2.    ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Rodzaj danych osobowych i innych informacji, które gromadzimy i przechowujemy, zależy od Państwa interakcji z naszą stroną internetową: zasadniczo mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową i zapoznawać się z naszymi ofertami bez ujawniania nam jakichkolwiek danych osobowych. Aby móc potem świadczyć nasze usługi, musimy zebrać pewne dane osobowe, które podają nam Państwo podczas rejestracji lub w ramach składania zamówienia. Obejmują one Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres). W celu realizacji zamówień biletów wymagane są dalsze dane, np. adres dostawy, preferowany sposób płatności oraz ewentualnie dane dotyczące Państwa banku lub karty kredytowej. Państwa dane są zbierane wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień i wysyłania naszych własnych biuletynów i/lub mailingów. Dalsze wykorzystanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji zamówienia, wsparcia klienta lub spełnienia prawnych lub ekonomicznych warunków ramowych.

 

3.    COOKIES I WEB TRACKING

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i mogą być tam ponownie odczytane. Pliki cookie służą do tego, aby umożliwić Państwu zarejestrowanie się w celu korzystania z naszych usług oraz aby dostosować do Państwa stronę internetową.

 

Mogą Państwo również korzystać z części naszej strony internetowej bez konieczności rejestracji lub logowania się. Również w tym przypadku określone informacje są gromadzone automatycznie w celu zebrania danych statystycznych dotyczących wykorzystywania i efektywności naszej strony internetowej oraz w celu dostosowania jej do potrzeb naszych użytkowników. W związku z tym gromadzimy i przetwarzamy informacje o Państwa adresie IP, dacie i czasie trwania Państwa wizyty, liczbie wizyt, korzystaniu z formularza, ustawieniach wyszukiwania, widoku ekranu i ustawieniach ulubionych na naszej stronie.

 

Czas przechowywania plików cookie jest różny. Wykorzystujemy głównie pliki cookie, które po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie usuwane (tak zwane „pliki cookie sesji”). Rejestrujemy każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde wyszukanie pliku przechowywanego na stronie internetowej. Ustanowione przez nas pliki cookie służą wyłącznie naszej informacji i są przetwarzane przez mWS myWorld Solutions AG w imieniu myWorld Poland Sp. z o.o. w celu oceny zebranych informacji.

 

Używamy JavaScript do rejestrowania zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w celu dostosowania naszych usług internetowych do potrzeb naszych użytkowników. Ustalamy przy tym typ Państwa przeglądarki, lokalizację, moment i okres korzystania z niej, adres URL i nazwę strony, a także odsyłającą stronę internetową. Mają Państwo możliwość rezygnacji z gromadzenia tych danych poprzez wyłączenie obsługi JavaScript bezpośrednio w Państwa przeglądarce internetowej. Dodatkowo korzystamy z następujących narzędzi:

 

W ramach integracji banerów reklamowych korzystamy z usług zewnętrznych następujących dostawców:

 

· Google (Analytics, Tag Manager, Search Ads, Display & Video)

· Bing Ads (Microsoft)

· Facebook/Instagram

· Xing

· LinkedIn

· Snapchat

· Twitter

· adcrowd.com

· criteo.com

· luna-park.de

· projecter.de

· traffic3

· eviom.de

· analyticaa.com

· unitedads.de

 

Prosimy pamiętać, że popularne przeglądarki internetowe zgodnie z ustawieniami standardowymi akceptują pliki cookie. Mogą Państwo również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub określone pliki cookie lub aby przed otrzymaniem nowego pliku cookie byli Państwo pytani o zgodę. Instrukcje na ten temat w większości przeglądarek znajdują się w punkcie menu „Pomoc” na pasku menu. Dowiedzą się tam Państwo również tego, jak usunąć już otrzymane pliki cookie.

 

Prosimy pamiętać, że być może nie będą Państwo w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszych stron internetowych, jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie lub zaakceptują tylko niektóre z nich.

 

Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej lub – jeśli to konieczne – poprzez wyrażenie na to oddzielnej zgody zgadzają się Państwo na wykorzystywanie wyżej wymienionych plików cookie oraz narzędzi.

 

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że jako właściciel strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez sieci społecznościowe. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe znajdą Państwo w polityce prywatności wspomnianych sieci społecznościowych.

 

4.    WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe i firmowe wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i firmowe, które udostępniają nam Państwo podczas rejestracji, wyłącznie w ramach wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli nie udostępnią nam Państwo tych danych, nie będzie możliwe zawarcie przez nas umowy z Państwem i tym samym świadczenie dla Państwa usług. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane, jeżeli istnieje taki obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i tylko w przypadkach i w zakresie, w jakim wyrażają Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Wykorzystujemy Państwa dane na przykład do komunikowania się z Państwem, weryfikacji Państwa tożsamości i udostępnienia Państwu wewnętrznego obszaru na naszej stronie internetowej, przetwarzania Państwa zapytań i zamówień oraz świadczenia dla Państwa naszych usług.

 

Jeżeli wyrazili Państwo na to swoją odrębną zgodę, wykorzystamy również Państwa dane również w zakresie, który obejmuje ta zgoda, aby informować Państwa np. o ofertach i kampaniach naszych firm partnerskich oraz naszych firm partnerskich B2B. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać, przy czym odwołanie prowadzi do niedopuszczalności dalszego przetwarzania danych w przyszłości. Przechowujemy Państwa dane osobowe na okres relacji handlowej z Państwem i dłużej, o ile istnieją uregulowane ustawowo dłuższe okresy przechowywania lub dane te są nam potrzebne w ramach postępowania urzędowego.

 

5.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ICH PRZEKAZYWANIE

Aby chronić Państwa dane, stosujemy m.in. szyfrowanie podczas transmisji danych (szyfrowanie SSL), firewalle, programy chroniące przed hakerami i inne środki ostrożności zgodnie z aktualnym stanem techniki. Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej możemy zagwarantować bezpieczeństwo danych tylko zgodnie z aktualnym stanem techniki.

 

Państwa dane osobowe i firmowe zasadniczo są wykorzystywane przez myWorld Poland Sp. z o.o. jako stronę umowy i administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. myWorld Poland Sp. z o.o. w celach realizacji wykorzystuje mWS myWorld Solutions AG jako podmiot przetwarzający. Państwa dane osobowe i dane firmowe mogą być przekazywane innym usługodawcom oraz innym spółkom grupy myWorld, grupy Lyoness i grupy Lyconet, jak podano poniżej.

 

Do realizacji naszych usług, komunikowania się z Państwem i administrowania naszymi stronami w Internecie wykorzystujemy określone podmioty przetwarzające. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty przetwarzające w celu zagwarantowania zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych. Ponadto zobowiązaliśmy podmioty przetwarzające do wykorzystywania Państwa danych osobowych i firmowych wyłącznie zgodnie z naszymi udokumentowanymi instrukcjami w określonym celu oraz zgodnie z austriackimi i europejskimi przepisami o ochronie danych. Jakiekolwiek wykraczające poza ten zakres wykorzystywanie danych przez te podmioty przetwarzające jest wykluczone.

 

Ponadto przekazujemy Państwa dane osobowe i firmowe, gwarantując niezbędne środki bezpieczeństwa danych, w ramach grupy myWorld, o ile jest to konieczne do administrowania Państwa kontem klienta na portalu handlowym myWorld, realizacji dokonanych przez Państwa zakupów, obsługi zgłoszeń serwisowych, a także do rozliczenia korzyści członkowskich Cashback World, które mogą nastąpić w związku z zakupami na portalu handlowym. Spółki wchodzące w skład grupy myWorld są zobowiązane w stosunku do nas również do wykorzystywania Państwa danych osobowych i firmowych wyłącznie w konkretnym celu i zgodnie z austriackimi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności następujących usług: kontakt za pośrednictwem wiadomości elektronicznych (np. e-mail, SMS lub powiadomienie push), faksu, telefonicznie lub listownie w celu informowania o produktach i promocjach na portalu handlowym myWorld, identyfikacja ofert odpowiadających Państwa zainteresowaniom, prowadzenie badań satysfakcji, obsługa infolinii i przetwarzanie transakcji. Jeśli i w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia dla Państwa określonej usługi lub jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przekazywać niezbędne dane osobowe i dane firmowe sprzedawcom w portalu handlowym myWorld. Sprzedawcy są z kolei zobowiązani w stosunku do nas do wykorzystywania Państwa danych osobowych i firmowych wyłącznie w konkretnym celu i zgodnie z austriackimi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Grupa myWorld działa na rynku międzynarodowym. Nasza działalność gospodarcza, struktury zarządzania i infrastruktura techniczna wykraczają poza granice państw. W związku z tym przekazujemy Państwa dane osobowe i dane firmowe innym spółkom grupy myWorld za granicą, o ile jest to konieczne do realizacji dokonanych przez Państwa zakupów. Przekazywanie danych osobowych i firmowych do państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i innych krajów o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych nie wymaga dalszej zgody ani zezwolenia urzędowego. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych i firmowych do krajów innych niż wymienione powyżej poinformujemy Państwa o tym i oczywiście będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych, ustanowimy odpowiednie środki zabezpieczające i zapewnimy egzekwowanie Państwa praw i środków zaskarżenia. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych i firmowych osobom innym niż wyżej wymienieni sprzedawcy na portalu handlowym, podmioty przetwarzające i spółki myWorld, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę lub istnieją ku temu prawne zobowiązania.

 

6.    PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH ORAZ KONTAKT

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji na temat przetwarzanych Państwa danych osobowych i mogą Państwo zażądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych (oznacza to, że mają Państwo prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie).

 

Jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do austriackiego organu ds. ochrony danych (www.dsb.gv.at) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE.

 

Jeżeli wykorzystywanie Państwa danych osobowych na tej stronie internetowej odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w każdej chwili i bez podawania przyczyn odwołać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych firmowych ze skutkiem na przyszłość. Takie odwołanie skutkuje niedopuszczalnością dalszego wykorzystywania danych. W razie potrzeby odwołanie należy przesłać na piśmie (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną) na poniższy adres:

 

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
E-Mail: customerservice.pl@myworld.com

 

Prosimy o kontakt pod powyższym adresem również w przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych lub egzekwowania Państwa praw dotyczących ochrony danych.